Visie versus expertise

Strategievorming

Focus op de juiste zaken, maakt het verschil tussen winst en verlies. Moet u achter elke kans aan of niet? Want waarin is uw bedrijf / organisatie potentieel het beste, waarin onderscheidt u zich in de markt en welke markten leveren het meeste rendement nu en in de toekomst op?

Expertise – EverythingMoves kan u erbij helpen een duidelijke strategie te bepalen en deze helder te formuleren, zodat dit kan bijdragen aan een duurzaam succesvolle onderneming.

Operationaliseren van de strategie

Een goede strategie op papier geeft absoluut nog geen garantie tot succes. Echter wanneer u de gekozen strategie goed weet te borgen binnen de organisatie neemt de kans op succes enorm toe. De kunst is om ervoor te zorgen dat de gehele organisatie continue de relevante informatie krijgt. Wat zijn de kritieke succesfactoren en wat draagt er echt bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten?

Expertise – EverythingMoves, kan u helpen om de gekozen strategie tot in alle haarvaten van uw organisatie bekend te laten zijn, zodat alle keuzes en werkzaamheden daarop worden afgestemd. Gedecentraliseerd, zo dicht mogelijk bij uw klanten, zodat deze dit dan ook ervaart. Een organisatie cockpit kan u daarbij bijvoorbeeld helpen.

Marketing

De 4 P’s zijn nog steeds van deze tijd, de juiste mix zal uiteindelijk het meeste rendement opleveren.

Product – producten die de behoefte van uw klanten echt afdekken. Gaat om de totale ervaring, het fysieke product, merknaam, de verpakking, assortimentsopbouw, (winkel)presentatie, garantie, etc..

Prijs – met de juiste prijsstelling, ten opzichte van de ervaren kwaliteit en ten opzichte van de alternatieven en concurrenten. De prijsperceptie is vaak het grootste probleem, op internet is er altijd wel een aanbieder die het gelijkwaardige product voor minder verkoopt. Bij homogene producten of merkartikelen is dit altijd een gevaar. De toegevoegde waarde moet dan ook komen uit de overige zaken, zoals winkelbeleving, deskundigheid, service, garantie, etc..

Promotie – in deze tijd van overaanbod, is het zaak om continue uw klanten gericht te informeren over uw aanbod. Zorgen dat u ‘top of mind’ blijft. Klanten worden steeds minder trouw, en kopen hun producten daar waar het op dat moment (relatief) het goedkoopste is. De juiste mix in off- en online promotie is dan ook cruciaal, rekening houdend met de ‘customer journey’. En buiten dat u de klant probeert te bereiken, zal hij steeds vaker zelf op zoek gaan, het is dan zaak om te zorgen dat uw aanbod prominent wordt getoond in de zoekmachines en vergelijkingssites.

Plaats – Deze laatste P, is de laatste jaren sterk veranderd door de opkomst van internet. Klanten kunnen nu tijd- en plaats onafhankelijk shoppen. Dit heeft enorme impact op de voorraden. Waar ligt de voorraad op het moment dat de klant het wenst te kopen? Voor de klant maakt het feitelijk niets uit waar het ligt, zolang hij het maar snel heeft tegen acceptabele kosten. Dit zal met name impact hebben op de Supply chain en de informatievoorziening.

Expertise – EverythingMoves kan u helpen om weer balans te brengen in uw marketing mix. Zeker in een tijd waarin de klanten het voor het zeggen hebben, zij beter dan ooit geïnformeerd zijn en de komende jaren zullen ‘consuminderen’ .

Omnichannel sales (winkels en webshop)

Daar de klanten nu tijd- en plaats onafhankelijk kunnen kopen, moet u mee in deze ontwikkeling. Concreet kan dit van alles betekenen, alleen een website waarin u uw aanbod toont en doorverwijst naar de fysieke winkel. Of dat u de klant direct de mogelijkheid geeft om het te bestellen en af te laten leveren op een door hem gekozen plaats en tijdstip. De mogelijkheden zijn ongelimiteerd, echter om er uiteindelijk ook nog voldoende rendement uit te halen is het zaak om het excellent te regelen aan de achterzijde. De crux zit hem vaak in de voorraden, u wilt het liefst alles hebben en laten zien om niets aan verkoop te missen, maar bedrijfseconomisch is dit onverantwoordelijk. Dropshipment zou uitkomst kunnen bieden, maar is kostbaar als u er niet goed genoeg over heeft nagedacht.

Expertise – EverythingMoves weet uit eigen ervaring hoe u de maximale beschikbaarheid heeft in alle verkoopkanalen met beperkte voorraad(risico’s). Dit is te realiseren door de juiste afstemming tussen de informatievoorziening en de supply chain. Concreet betekent dit bestaande informatiesystemen modificeren, uitbreiden, integreren of nieuwe oplossingen selecteren en implementeren. Daarnaast goede afspraken maken met het eigen logistieke apparaat , de toeleveranciers en transporteurs.

Visual merchandising (winkeloptimalisatie)

De aankoopbeslissing wordt vaak nog steeds gemaakt op de winkelvloer. Daarom moet de klant op dat moment verleidt worden, doordat het product zo gepresenteerd is dat het een meerwaarde oplevert. Waarbij de zichtbaarheid een belangrijk aspect is, want als de klant binnenkomt door een bepaalde promotie wil hij zijn keuze snel vinden. Dan pas heeft hij de rust en zal zich verder oriënteren in de winkel. Wanneer het product zo optimaal mogelijk gepresenteerd wordt binnen een relevante productgroep, zijn de kansen op ‘cross- en upselling’  het grootst. Een wezenlijk onderdeel van de optimalisatie is de beschikbaarheid van het product, deze moet zijn afgestemd op het gebruiksmoment en de promoties. Er zijn excellente ondersteunende systemen die voor u de in  te kopen producten kunnen visualiseren op de winkelvloer (en in de promotie-uitingen). Zo komt u tot een evenwichtiger (in assortiments- en prijsopbouw en winkelcapaciteit) en attractiever aanbod.

Expertise – EverythingMoves, kan u helpen om dergelijke systemen bedrijfsbreed succesvol te implementeren in uw (winkel)organisatie.

Inkoop

Korte ‘time to market’, steeds strengere regelgeving, valutarisico’s en de extreme drang naar innovaties maken het inkopen niet eenvoudiger. Hoeveel koopt u er vervolgens in, laat u alles direct binnenkomen of zorgt u voor een optimale aanlevering die afgestemd is op de verkoop(eenheden), seizoenen en de promoties.  Daarnaast is het zaak dat gehele proces goed geborgd wordt binnen de organisatie. Bij de inkoop worden beslissingen genomen die consequenties kunnen hebben voor de gehele waardeketen. Om die reden moet de inkoop geheel worden afgestemd op de keten, dus terug geredeneerd vanaf de winkelvloer.

Expertise – EverythingMoves heeft ervaring met succesvolle filosofieën en oplossingen, waaronder Product Life Cycle en workflow management selectie trajecten en implementaties. Deze oplossingen zorgen ervoor dat alles in dienst staat van het primaire proces, geen bijzaken, maar alleen die werkzaamheden die ook echt bijdragen.

Demand chain of  Supply chain management 

De toverwoorden van de laatste decennia, feitelijk is het niet anders dan het optimaal inrichten van de informatie-,  goederen- en geldstroom. Niets nieuws onder de zon, echter in de complexheid van de meeste bedrijven is het toch een enorme opgave om alle disciplines naadloos te laten samenwerken.  Zij, die de informatie en daarmee de gewenste uitkomsten (gezamenlijke output) duidelijk communiceren, zijn daartoe het beste in staat.

Expertise – EverythingMoves heeft veel ervaring in het wegnemen van ruis in deze processen en alles in het teken te zetten van de gewenste output. Het juiste product op het juiste plaats en tijdstip tegen de meest gunstigste condities.

ICT

Het vakgebied wat alle bovengenoemde zaken kan en moet ondersteunen. Feitelijk gaat het hier om het managen van de informatie. Hoe zorgt u ervoor dat de mensen zich bezighouden met echt relevante zaken, dit om uiteindelijk de beoogde bedrijfsdoelstellingen en -resultaten te realiseren. Hoe kan de informatievoorziening de mensen ontlasten en hoe zorgt het dat de mensen datgene kunnen doen waarin zij toegevoegde waarde hebben?

Expertise – EverythingMoves heeft jaren lange ervaringen in alle facetten van ICT, van het formuleren van de ICT strategie, de selectie, aanschaf, implementaties tot het beheren van complexe infrastructuren, software oplossingen (ERP, WMS, CRM, CMS, BI, diverse webshops), ontwikkeling van maatwerk, thuiswerk oplossingen en bv. cloud afwegingen.

Voor een vrijblijvend gesprek, gebruik het: contactformulier

Geef een antwoord

Your email address will not be published.